پـخـــــش زنــــــده

برنامه های زنده شبکه

برنامه های ضبط شده شبکه

سامانه پیامگیر: 00443719100002
whatsapp: 00971528817259
SMS: 00971528817259
telegram channel:@wesalhaqtv
Email: info@wesalfa.tv
فرکانس های شبکه
ماهواره هاتبرد: 11200 vertical - 27500 - 5/6
ماهواره نايل ست: 11391 vertical - 27500 - 5/6
ماهواره یوتلست7: 11387 HORIZONTAL - 27500 - 4/3

جدول پخش برنامه ها